De achtergrond van mineralen en hun belang

Mineralen in de Oceanen

De rivieren van de wereld voeren elk jaar miljarden tonnen mineralen af in de oceaan en doen dit al oneindig lang. Onderzeese vulkanen, warmwaterbronnen en vulkaanuitbarstingen op het land voegen miljarden tonnen elementen toe. Negentig procent van alle vulkanische activiteit op aarde speelt zich af in de oceanen. Zeewater, dat 60%-70% van alle levende materie bevat, bedekt 71% van het aardoppervlak.

Oceanen als Leefgebied

Volgens de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) bevindt 50% van alle soorten op aarde zich in de zee. De oceanen vertegenwoordigen 99% van de leefruimte op onze planeet. Ze vangen zonnewind op en dragen bij aan de transductie van zonne-energie, waarbij fytoplankton een cruciale rol speelt door fotosynthese.

Zeewater als Complex Leefgebied

Zeewater bevat 89 meetbare elementen, waaronder Fulvinezuur, en naar schatting vijftig quadriljoen ton opgeloste vaste stoffen. Fytoplankton, dat de helft van alle zuurstofproductie in de atmosfeer verzorgt, is essentieel voor het leven in de zeeën en de voedselketen.

Mineralen en Zee Microben

Zee microben in zeewater zijn nog grotendeels onbekend, maar spelen een cruciale rol in complexe ecosystemen. Zeewater is niet slechts zout water, maar een habitat voor diverse levensvormen die het leven op het land mogelijk maken.

Mineralen in Zeewater en hun Rol in de Landbouw

Gevolgen van Klimaatverandering en Landbeheer

Permanente klimaatsveranderingen, gecombineerd met slecht rentmeesterschap van het land, leiden tot het wegspoelen van mineralen in beken en rivieren, die uiteindelijk in de zee terechtkomen. Deze mineralen zijn essentieel voor menselijke gezondheid.

Minerale Ondervoeding en Agrarisch Paradigma

Na de Tweede Wereldoorlog leidde de groeiende wereldbevolking en beperkte landbouwgrond tot een nieuw agrarisch paradigma gebaseerd op kunstmest en chemicaliën. Dit resulteerde in gewassen met lagere mineralen- en vitaminedichtheden.

Zeewaterconcentraat en Landbouwkundige Toepassingen

Dr. Maynard Murray ontdekte dat zeewaterconcentraat de opbrengst en kwaliteit van gewassen verbeterde. Het gebruik ervan resulteerde in gezondere dieren en snellere slachtrijpheid. Zeewaterconcentraat kan een oplossing zijn voor de uitputting van bodemmineralen.

Antioxidanten en Vrije Radicalen in Gewassen

Planten, blootgesteld aan stress zoals insectenvraat, produceren hogere concentraties antioxidanten. Biologisch geteelde gewassen vertonen hogere antioxidanteniveaus. Het gebruik van Herberals in de teelt van komkommers toonde een toename van de antioxidant capaciteit.

Referenties:

1: What is Seawater?
1. “NASA Satellite Sees Ocean Plants Increase, Coasts Greening” Science Daily, (Mar. 9, 2005)
2. Jed A. Fuhrman, “Marine viruses and their biogeochemical and ecological effects”, Nature 399, 541-548, (10 June 1999)
3. Herbert Swenson, “Why Is the Ocean Salty?” Geological Survey (Dept. of Interior), (1983)
4. Katina Bucher Norris, “Dimethylsulfide Emission: Climate Control by Marine Algae?” Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, (Nov., 2003)
2: A History of Seawater Concentrate Research
1. Maynard Murray, M.D., “Sea Energy Agriculture” Acres U.S.A., (2003)
2. Maynard Murray, “Process of Applying Sea Solids as Fertilizer” US Patent # 3,071,457, U.S. Patent and Trademark Office, (Jan., 1, 1963)
3: The Benefits of Seawater Concentrate
1. Maynard Murray, M.D., “Sea Energy Agriculture” Acres U.S.A., (2003)
2. Jonathan D. Kaplan, “Managing Manure in California’s Central Valley’ Dept. of Economics, California State University Sacramento, PDF file referenced May 2, 2012
4: Nutrient Density
1. William A. Albrecht, Ph. D., “Soil Fertility & Animal Health”, Acres U.S.A., (2005)
5: How Plants Grow
1. “Metalloprotein” Wikipedia, referenced (May 2, 2012)
6: Hydroponics

1. Maynard Murray, M.D., “Sea Energy Agriculture” Acres U.S.A., (2003)