Zeoliet diverse soorten als voedingssupplement heeft als voordeel dat zware metalen uit het lichaam gebonden worden, waardoor ze met de ontlasting uit het lichaam verwijderd worden. Deze variant verkopen wij als: Zeolith Med of ons eigen merk Zeoliet. Op de site wordt deze varianten aangeboden.

Zeoliet bindt: Arsenicum, Cadmium, Fluor, Kwik, Lood en daarnaast mycotoxinen (schimmels in voedsel). Ook pesticides, biocides en ammonia worden door Zeoliet gebonden. Zeolith Med heeft een Europees toelating nummer en is in Duitsland geregistreerd. (Z-18/04172D)

Zeoliet Actionine:

Zeoliet Actionine heeft dezelfde eigenschappen als Zeoliet Clinoptiloliet echter heeft deze vorm geen food of feed grade. Het wordt toegepast in stallen als bodembedekker om vloeistoffen maar met name de ammoniak te binden. In prijs is het ook duidelijk zichtbaar Zeolith Med is dan ook veel duurder dan Zeoliet Actionine.

Wanneer Zeoliet diverse soorten toepassen?

Aangezien nagenoeg al onze vis verontreinigd is met zware metalen, is het zeer aan te bevelen voordat men vis eet een dosis zeoliet te nemen. Maar omdat Zeoliet ook pesticides en veel zware metalen kan binden is gebruik iedere dag aan te bevelen (3mg per keer)
Behalve dat Zeoliet deze bijzondere eigenschappen heeft, is het ook een rijke bron van sporenelementen. Door de hedendaagse erosie en te intensieve bewerking van akkergronden is het gehalte van mineralen en sporenelementen met soms wel 80% terug gelopen. Aanvulling op het dagelijkse menu is daarom ook zeer gewenst. Onderzoek heeft aangetoond dat nagenoeg alle hedendaagse ziekten te maken hebben met voedsel de-efficiëntie. Dit is ook door het gebruik van Herberals te stimuleren. Herberals is een bron van mineralen en rijk aan Fulvinezuur.
Omdat ons voedings patroon bijna niet meer in evenwicht is, teveel van alles, worden teveel eiwitten geconsumeerd. Door een overschot aan eiwit ontstaat bij het metabolisme: ammonia; als bij product, dit is zeer schadelijk voor het lichaam. Zeoliet bindt dan ook het overschot aan geproduceerde ammonia.

Toepassing:
Zeer divers als voedingssupplement, bodem verbeteraar en als kleimasker op het lichaam. Als supplement één thee lepeltje (3 gram) in een glas water oplossen, gebruiken voor de maaltijd.

Zeolith Med: Pot 200g, pot 400g en 200 capsules.

Zeoliet Herbes: Pot 400g, 100 capsules en 300 capsules.